U bent hier: Home » Info » Bijdragenlijsten

Schoolkosten

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een bijdrage te vragen.

Voor elke klas is er op het leerlingensecretariaat een gedetailleerde lijst verkrijgbaar.

Werkkledij / gereedschappen (eigen aan de afdeling)

Werkkledij is mee opgenomen in de schoolfactuur.
De aankoop van gereedschappen kan via de school, maar zijn niet verplicht.
Hiervan wordt het basispakket aangekocht in het derde jaar. In de hogere jaren wordt dit enkel aangekocht door nieuwe leerlingen / instromers.

Uitstappen en buitenschoolse activiteiten

Ook deze zijn mee opgenomen in de schoolfactuur. Deze bedragen zijn richtprijzen gebaseerd op de bedragen van vorig schooljaar! Een prijswijziging is dus nog altijd mogelijk.
Indien een leerling afwezig is tijdens een activiteit kunnen hiervoor geen terugbetalingen gebeuren.
GWP werd NIET mee opgenomen in de schoolfactuur en zal extra aangerekend worden afhankelijk van de keuze, gemaakt door de leerlingen.

Betalingsmoeilijkheden

Indien er problemen zijn met het betalen van de schoolrekening kan u contact opnemen met de school en zoeken we samen in overleg naar een oplossing. Er worden afspraken gemaakt over een aangepaste manier van betalen.

Wanbetaling

Indien er vastgesteld wordt dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft

- zonder dat er financiële problemen zijn
- omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd

zal de school verdere stappen ondernemen.

 

Samenvatting