U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Schoolagenda

We maken gebruik van de digitale agenda op Smartschool. Deze agenda wordt door elke leerkracht ingevuld, ook taken en toetsen worden op deze manier aangekondigd. 

U kan ook zelf Smartschool nakijken als ouder. Zo kan u de gebeurtenissen in de klas en op school van dichtbij volgen. Ook de communicatie met leerkrachten gebeurt vlot via Smartschool.

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er 4 oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klascoach en/of andere leerkrachten te bespreken. oudercontact gaat door op volgende data:

Donderdag 07/11/2019 van 18u30 tot 20u00
Donderdag 19/12/2019 van 18u30 tot 20u00
Donderdag 20/02/2020 van 18u30 tot 20u00
Maandag 29/06/2020 van 16u00 tot 18u00

Proclamatie (zesde en zevende middelbaar) maandag 29/06/2020 van 20u00 tot 22u00

Studietoelagen

Het aanvraagformulier voor een studietoelage kan u verkrijgen op het secretariaat.

U kan uw aanvraag ook elektronisch doen via deze website.