U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Schoolagenda

We maken gebruik van de digitale agenda op Smartschool. Deze agenda wordt door elke leerkracht ingevuld, ook taken en toetsen worden op deze manier aangekondigd.  Daarnaast beschikt elke leerling over een vereenvoudigde papieren agenda waar ze zelf hun opdrachten in kunnen noteren.  In deze papieren versie vindt u ook de 4 afwezigheidspapiertjes, nota's en  jaarkalender terug.  Deze agenda heeft de leerling elke dag bij. 

Opgelet : omdat het een tijdje duurt voor de leerlingenadministratie op punt staat gebruiken we in de maand september de papieren agenda.

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er 4 oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klastitularis en/of andere leerkrachten te bespreken.

donderdag 08 november  2018  18u-20u 

donderdag 20 december  2018  18u-20u

donderdag 28 februari      2019  18u-20u

donderdag 27 juni            2019  18u-20u

Studietoelagen

Het aanvraagformulier voor een studietoelage kan u verkrijgen op het secretariaat of hier downloaden: aanvraagformulier studietoelagen.

U kan uw aanvraag ook elektronisch doen via deze website.