U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische informatie

Schooluren

Nieuwe lesuren:

Lesuur 1: 8u40 - 9u30
Lesuur 2: 9u30 - 10u20
Pauze
Lesuur 3: 10u30 - 11u20
Lesuur 4: 11u20 - 12u10
Pauze
Lesuur 5: 13u00 - 13u50
Lesuur 6: 13u50 - 14u40
Pauze
Lesuur 7: 14u50 - 15u40
Lesuur 8: 15u40 - 16u30

De lessen lopen elke dag van 8.40 uur tot 12u10 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (op woensdag enkel voor de leerlingen van 't Kappersschooltje). Soms mogen leerlingen volgens hun lessenrooster één lesuur later komen of één lesuur vroeger naar huis.

 

Inhaalmomenten toetsen en taken

Wanneer je door ziekte een test of taak gemist hebt zal de leerkracht beslissen wanneer je deze inhaalt. Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12u10 en 13u zijn er inhaalmomenten.

Heb je thuis geen PC dan kan je tijdens het inhaalmoment gebruik maken van computer en internet (enkel voor schoolwerk!).

Eten doe je voor dit inhaalmoment.

 

Afwezigheden

Elke afwezigheid op school moet schriftelijk gewettigd worden. Het secretariaat volgt dit op.

Indien de ouders bij voorbaat weten dat hun zoon/dochter afwezig zal zijn, moeten ze tussen 8.00 en 8.35 uur de school verwittigen.

Leerlingen die wegens ziekte de school vroegtijdig willen verlaten, moeten zich eerst melden op het secretariaat. Het secretariaat zal dan de ouders contacteren.

Leerlingen die de school vroegtijdig willen verlaten om andere redenen, moeten bij voorbaat toestemming vragen op het secretariaat.
Ouders van wie de zoon/dochter in de namiddag thuis blijft wegens ziekte, moeten de school 's middags verwittigen.

Papiertjes die afwezigheden wettigen, moeten zo vlug mogelijk binnengebracht worden op het secretariaat.
Indien de afwezigheid niet gewettigd wordt binnen de gevraagde termijn (zie schoolreglement), is het een problematische afwezigheid. DIt zal dan beschouwd worden als spijbelen.
OPGELET: "afwezigheid wegens familiale omstandigheden" wordt niet meer aanvaard. Enkel "afwezigheid om persoonlijke reden" is mogelijk, maar moet vooraf worden aangevraagd aan de directie.

Waar in deze tekst verwezen wordt naar de ouders, kan de meerderjarige leerling eventueel autonoom optreden, dan wel de personen die een minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
De controle en/of bespreking van de problematische afwezigheden zal gebeuren door het leerlingensecretariaat, de leerlingbegeleider en het CLB.

Wanneer uw kind 10 halve dagen problematisch afwezig is, dan dient de school het leerlingdossier te melden aan het CLB. Dit kan tot gevolg hebben dat de ouders/leerling worden gehoord.

Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons schoolreglement.