U bent hier: Home » Info » Praktische info » Schooluren

Schooluren

De lessen lopen elke dag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur, woensdag kan je ook een 5de lesuur hebben (tot 12.50uur). 

De leerlingen van 't Kappersschooltje werken woensdag heel de dag in het kapsalon.

 Soms mogen leerlingen volgens hun lessenrooster één lesuur later komen of één lesuur vroeger naar huis.

8.30 - 9.20 uur 1ste lesuur
9.20 - 10.10 uur 2de lesuur
10.10 - 10.20 speeltijd
10.20 - 11.10 uur 3de lesuur
11.10 - 12 uur 4de lesuur
12 - 13.00 uur middagpauze
13.00 - 13.50 uur 5de lesuur
13.50 - 14.40 uur 6de lesuur
14.40 - 14.50 uur speeltijd
14.50 - 15.40 uur 7de lesuur
15.40 - 16.30 uur 8ste lesuur

 

Er is ’s morgens toezicht vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 12.45 uur. Kom dus niet te vroeg naar school!

’s Morgens luidt de eerste bel om 8.29 uur. Dit is het signaal waarop alle leerlingen naar hun rij gaan en zich ordelijk opstellen. 
Om 8.30 uur verlaten alle klassen  rustig de speelplaats en begeven zich gezamenlijk met hun leerkracht naar het leslokaal.
’s Middags gebeurt hetzelfde, respectievelijk om 12.59 uur en om 13.00 uur (evenals na de pauzes).