U bent hier: Home » Participatie » CLB

Het centrum voor leerlingenbegeleiding en andere (externe) partners

Dagelijks zijn wij in onze school bezorgd om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind en besteden wij de nodige aandacht aan kennis en vaardigheden, maar ook aan attitudes.

Wij willen onderwijs bieden op maat van elk kind en tegemoetkomen aan de noden van elke leerling. Daarom werken wij nauw samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van het GO! en met andere externe instanties.

De samenwerking met het CLB wordt voor iedere school afzonderlijk vastgelegd in een beleidsplan. Daarin worden de doelstellingen en werkwijze van het CLB en de school concreet omschreven, en ook hoe beide partijen hun rechten en plichten invullen.

 

Het adres van ons CLB:

Hoofdzetel GO! CLB Rivierenland        

Edgard Tinelstraat 3                                                                                                             

2850 Boom                                                                                                                           

Algemeen telefoonnummer 03 888 24 21                                                           http://www.clbrivierenland.be                                                                                       

Directeur: Cora Linskens                                                                                                       

Tel.: 03 888 24 21                                                                                                             

E-mail: directeur@clbrivierenland.be.

Onze school wordt begeleid vanuit de vestigingsplaats:                                                       

GO! CLB Rivierenland Niel                                                                                                          Wirixstraat 56                                                                                                                      

2845 Niel                                                                                                                               

Tel. 03 888 44 82

De school wordt begeleid door:                                                                   

Christ'l Geerstman (psycho pedagogisch consulent)
Annelies Ras (maatschappelijk werker)
Sigrid Boen (paramedisch werker)

Marianne Schoeters (arts)

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

 

Het CLB werkt op 4 domeinen

Het leren en studeren : Leerkronkels in het hoofd !

Aandacht voor leer- en studieproblemen :
Wat loopt er mis? Samen zoeken naar een juiste aanpak.

De onderwijsloopbaan : Als kiezen moeilijk wordt !

We bieden hulp bij het zoeken naar de juiste studierichting.
 

De preventieve gezondheidszorg : Samen werken aan een gezonde levensstijl !

Aandacht voor groei en ontwikkeling, medisch onderzoek, gratis inentingen en advies bij besmettelijke ziekten,…

Het psychisch en sociaal functioneren : Je goed in je vel voelen !

Aandacht voor emotionele en relationele problemen.
Opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheden,…

De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht !