U bent hier: Home » Participatie » Leerlingenraad

Leerlingenraad

 

Onze leerlingen hebben via de leerlingenraad inspraak in het reilen en zeilen op onze school. Op de vergaderingen van de leerlingenraad worden voorstellen gedaan en ideeën geopperd  om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren.  Zo werkt de leerlingenraad actief mee aan wat 'hun' school moet zijn.

Begeleidende leerkrachten : Mevr. W. Van Den Heuvel - Dhr. D. Michiels - Dhr. J. Van Lent

Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad :

  • picknicktafels op de speelplaats zodat er bij mooi weer buiten kan gegeten worden
  • opruimmomenten van de speelplaats
  • spiegelfolie in de toiletten
  • organisatie van de dag van de leerkracht
  • barbecue voor alle leerlingen
  • ijsschaatsen
  • speculaas op 6 december
  • ...

De leerlingenraad kan ook, op vraag van de directie of op eigen initiatief, advies geven over onderwerpen die voor de leerlingen van belang zijn, daarom worden er 2 leerlingen van de leerlingenraad afgevaardigd in de schoolraad.