U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

Bevoegdheden

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
   
 • Schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudget
  • schoolwerkplan
    
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
    
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
    
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

Samenstelling van de schoolraad:

Voorzitter: Gerda Verlinden

Vertegenwoordigers van de ouders: Nathalie Peeters, Veerle Huych

Vertegenwoordigers personeel: Wendy van den Heuvel, Linda Tonnaer

Rechtstreeks verkozen uit SEC milieus: Gerda Verlinden, Anneke Thys

Directeur: Tania Van Poyer

De leerlingenraad wordt vertegenwoordigd op alle vergaderingen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen.